یک نفر جایی تمام رویاهایش لبخند توست در فکر توست.

 

 

 

نوشته شده توسط حامد پسر ترکمن در ساعت 10:56 | لینک  | 

صید ماهی

 

اسکله بندر ترکمن

میدان سوار کاری بندر ترکمن

ایستگاه راه آهن

جزیره آشوراده

 

مسافران نوروزی

پرورش اسب ترکمن

 

 

میدان شهر بندر ترکمن

اسب ترکمن، سرآمد اسبهای جهان - turkmen Horse

عید سعید فطر بر عموم مسلمانان به ویژه مؤمنان ترکمن مبارک بادعیدگاه بندرترکمن

نوشته شده توسط حامد پسر ترکمن در ساعت 10:17 | لینک  | 

صید ماهی

 

اسکله بندر ترکمن

میدان سوار کاری بندر ترکمن

ایستگاه راه آهن

جزیره آشوراده

 

مسافران نوروزی

پرورش اسب ترکمن

 

 

میدان شهر بندر ترکمن

اسب ترکمن، سرآمد اسبهای جهان - turkmen Horse

عید سعید فطر بر عموم مسلمانان به ویژه مؤمنان ترکمن مبارک بادعیدگاه بندرترکمن

نوشته شده توسط حامد پسر ترکمن در ساعت 10:16 | لینک  | 

شاید بفهمید که قاطی کردم.

سخت ترین واژه انتظار.........

انتظار بهار    انتظار شکوفه های گیلاس   انتظار دوستی که چندی ماه است که ندیدهای   انتظار سر سبزی دشت های ترکمن صحرا   انتظار غنچه های خوشبوی گلهای سرخ وو............

درست زمانی اتفاق افتاد که در فکرش هستی مگه نه؟

در یک ان از مقابل چشمات مثل قاصدک سوار بر موج باد گذشت ودر یک لحظه چیزی که موند نگاه خیره من بود واخرش زمزمه بی کسی ها درسته؟ از اون لحظه های ناب بودکه مثل برق از جلوی چشمام رد شد.

همه این انتظارها روزی تموم میشه مطمئنم( چون روزهای انتظار دانشگاه وخدمت تموم شد ویاد شیرین خاطره هاش برام مونده)

 زیادی در اماتیک شد بی خیال هرچی و هرکی می خواد گیر بده.

نوشته شده توسط حامد پسر ترکمن در ساعت 10:58 | لینک  |